Tutkittua tietoa ja vahvaa kokemusta

Ota stressi haltuun kanssamme

Image

Harri Gustafsberg (FT)

Harrin kokemuksellinen tausta on kivenkova. Harri työskenteli Poliisin valmiusyksikkö Karhussa yli 20 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta kouluttajana ja operatiivisena johtajana. Hän lopetti yksikössä elokuussa 2014.

Harri on henkistä suorituskykyä valmentava, tutkiva ja kehittävä filosofian tohtori (FT) ja turvallisuusjohtamisen maisteri (HTM) Lisäksi Harri on tietokirjailija ja palkittu yrityspuhuja.

Harrin käyttämä ja kehittämä valmennusmenetelmä Mind Coach®, kiinnostaa laajasti. Se on kokemuksellisesti happotestattu, tieteellisesti tutkittu ja vahvistettu menetelmä. Harri Gustafsberg, Ph.D., iPREP Co-Creator and Coaching Strategist kuuluu Toronton Yliopiston HartLab tutkimus- ja kehittämistiimiin.

Image

Teemu Karppinen (BBA)

Teemu on URSUS Programin operatiivinen johtaja sekä henkisen ja fyysisen suorituskyvyn vahvistamiseen, stressinhallintaan, itsensä johtamiseen sekä vuorovaikutukseen erikoistunut ammattivalmentaja.

Hän on valmentanut yli 15 vuotta ja hänellä on kaiken kaikkiaan jo yli 10 000 valmennusta takana. Teemun suosituille valmennuksille on ottanut osaa jo satoja eri alojen ammattilaisia mm. suuryritysten johtajia, huippu-urheilijoita, lääkäreitä ja valmentajia. Hän on valmentanut paljon eri organisaatioissa Suomessa ja ulkomailla niin johtoryhmiä kuin henkilöstöjä.

Liiketalouden merkonomin ja tradenomin tutkintojen lisäksi Teemu on Master Mind Coach®️ Certified Trainer, MB-Master Coach ja TL-Personal Trainer. Teemun valmennusfilosofian mukaan menestys on hyvinvoinnin sivutuote. Jokaisen henkilökohtaisen tasonnoston kolme tärkeintä elementtiä ovat hyvä fyysinen kunto, vahva henkinen suorituskyky ja sosiaaliset taidot, sillä keho on portti mieleen, mieli on portti ihmisiin ja ihmiset ovat portti elämään.

Image

Judith P. Andersen (Ph.D)

Professori Andersen on terveyspsykologi, joka väitteli psykologian tohtoriksi Kalifornian yliopistosta Irvinestä. Hän suoritti väitöskirjansa jälkeiset postdoctorial-opintonsa Cornellin yliopistossa.

Professori Andersen on erikoistunut stressiin liittyvien henkisten ja fyysisten ongelmien psykofysiologiaan. Hänellä on kahden vuosikymmenen kokemus vakavalle ja krooniselle stressille altistuneiden henkilöiden ja ryhmien, esimerkiksi sotilaiden ja poliisien, kanssa työskentelystä.

Tällä hetkellä professori Andersen toimii apulaisprofessorina psykologian osastolla Toronton yliopistossa. Hän on tutkimus- ja kehittämistiimin johtaja Toronton yliopiston HART-laboratoriossa (Health Adaptation Research on Trauma).

Image

Joseph P. Arpaia (MD)

Tohtori Arpaia on kemian kandidaatti Kalifornian Caltech-yliopistosta (California Institute of Technology) ja lääketieteen tohtori Kalifornian yliopistosta Irvinestä.

Hän on psykiatrian erikoislääkäri, jolla on yli 20 vuotta ollut yksityisvastaanotto Oregonin Eugenessa.

Tohtori Arpaia on erikoistunut auttamaan ihmisiä käsittelemään tehokkaammin stressiä ja siihen liittyviä tiloja. Hän on kehittänyt systemaattisen ja tehokkaan stressin vaikutuksia lievittävän ja ihmisten resilienssikykyä paineen alla lisäävän metodin.

Image

Sami Sallinen

Sami on turvallisuuden ja kehonkielen asiantuntija ja tietokirjailija. Hän on hankkinut pitkän kokemuksen Suomessa ja Euroopassa rikostutkinnan ja peitetoimintatehtävien parissa. Sami on entinen huumepoliisi, väkivaltarikostutkija ja suojelupoliisin virkamies.

Samilla on Professional Master of Security -tutkinto ja alipäällystön virkatutkinto. Lisäksi hän on Mind Coach® Certified Trainer.

Samin osaamiseen kuuluvat erityisesti turvallisuuteen ja riskien hallintaan liittyvät tehtävät. Hänen osaamistaan hyödynnetään myös myynnin, palveluliiketoiminnan, rekrytointien ja erilaisten neuvottelujen parissa. Sami on myös kokenut yritysvalmentaja ja puhuja.

Image

Rebekka Herranen

Rebekka on psykologi, jonka osaaminen painottuu oikeuspsykologiaan ja psykofyysisyyden eli keho-mieliyhteyden huomioimiseen. Rebekka on myös aiemmin kouluttautunut fysioterapeutiksi ja tehnyt useita vuosia töitä fysioterapeuttina psykiatrisissa sairaaloissa ja työterveyshuollossa.

Tällä hetkellä hän työskentelee lapsirikostutkinnan parissa ja tämän työn ohella Rebekka toimii Mentoritiimissä erityisesti Ursus-valmennukseen osallistuvien apuna, ja tukena.

Rebekka on kouluttautunut myös hengitysterapeutiksi ja Mind Coach®️ certified traineriksi. Lisäksi hänellä on psykologian alan koulutuksia monelta eri psykologian sovellusalalta.

Image

Markku Nyman

Markku on toiminut viimeiset kymmenen vuotta turvallisuusalan psykologin tehtävissä puolustusvoimissa ja poliisissa. Markku on perehtynyt erityisesti soveltuvuusarviointeihin, arviointimenetelmien kehittämiseen ja tutkimustyöhön.

Markku on Mindfindr-yrityksen osakas ja perustaja. Hän on toiminut aiemmin ammatinvalintaohjaajana ja tutkijana Tampereen yliopistossa. Markku on erikoistunut myös tulevaisuudentutkimuksen, työhyvinvoinnin ja mielenterveyden tekijöihin, ja ollut mukana useissa tutkimus ja kehittämisprojekteissa ja hankkeissa.

Image

Ursus Intensiivi

Stressi ja resilienssi verkkovalmennus

Huikean suosion saavuttanut Harri Gustafsbergin verkkovalmennus on auttanut jo tuhansia ihmisiä valjastamaan stressin voimavaraksi.
Tutustu lisää
Image

Taktinen neuvottelu

Haastavien keskustelujen verkkovalmennus

Työtilanteet, palaverit ja sopimusneuvottelut on mahdollista hallita tällä poliisin neuvottelu- ja kuulustelumenetelmistä jalostetulla 6 viikon verkkovalmennuksella.
Tutustu lisää
Image

Mind Coach

Stressinhallinnan valmentaja

Poliisin erikoisyksikön käyttöön kehitetty, ja tieteelliseen näyttöön perustuva stressin käsittelyn ja elämänhallinnan taitojen koulutus tekee sinusta valmentajan.
Tutustu lisää